یکشنبه, ۲۶ دی ۱۴۰۰

خدمات امور ثبت قانونی

تهیه پرونده های ثبتی شرکت های داروسازی و ملزومات دارویی جهت ارسال به سازمان غذا و دارو بر اساس آخرین استانداردهای روز(CTD: Common Technical Document) .

درباره ما

شرکت بهار دارو فن با هدف استفاده از دانش و تجربه از متخصصین داروسازی بنیانگذاری شده است و یکی از فعالیت های اصلی آن ارائه خدمات مشاوره و آموزش در صنایع داروسازی و ...

بهار دارو را در شبکه های اجتماعی ببینید: