یکشنبه, ۲۶ دی ۱۴۰۰

خدمات مشاوره

خدمات مشاوره در صنایع داروسازی، آرایشی بهداشتی و مکمل های غذایی

1- استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس اصول GMP و ICH Q10 در شرکت های تولید مواد اولیه و فراورده های دارویی.

2- استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های کنترل کیفیت داروسازی

3- استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکت های پخش و توزیع بر اساس اصول GDP و GSP.

4- مشاوره در انجام عملیات اعتبار سنجی (Validation) فرایندها:

  • اعتبار سنجی شستشو(Cleaning validation)
  • اعتبار سنجی روش های آنالیز (Analytical method validation)

5- مشاوره در انجام صلاحیت سنجی (Qualification) دستگاهها و تجهیزات:

  • HPLC Qualification
  • Oven /Stability chamber/refrigerator Qualification
  • Warehouse temperature mapping

6- تهیه مستندات سیستم کیفیت:

  • Validation Master Plan VMP
  • Site Master File
  • Quality Manual (نظامامه کیفیت)

7- مشاوره در تهیه نقشه های مفهومی (Conceptual layout) خطوط تولید دارویی، آرایشی بهداشتی و مکمل های غذایی.

8- انجام پیش ممیزی های کیفی برای آمادگی بازرسی های قانونی

درباره ما

شرکت بهار دارو فن با هدف استفاده از دانش و تجربه از متخصصین داروسازی بنیانگذاری شده است و یکی از فعالیت های اصلی آن ارائه خدمات مشاوره و آموزش در صنایع داروسازی و ...

بهار دارو را در شبکه های اجتماعی ببینید: